Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
Khóa học quản trị mạng CNAM Khóa học quản trị mạng CNAM độc quyền tại PNH cung cấp kiến thức toàn diện cho học viên thành chuyên gia trong lĩnh vực quản trị mạng
Khóa học quản trị mạng hệ thống Oracle Solaris 10 nâng cao Khóa học Oracle Solaris cung cấp cho học viên kiến thức để có thể quản trị hệ thống UNIX SUN Solaris
Khóa học quản trị mạng Oracle Solaris 10 cơ bản Khóa học quản trị mạng Oracle Solaris giúp học viên tiếp cận, thành thạo kỹ năng quản trị hệ thống Oracle Solaris
Khóa học quản trị mạng CSNA 2012 Khóa học quản trị mạng CSNA 2102 tổng hợp kiến thức thực tế của các khóa học: CCNA, MCSA, MCITP…, cung cấp một khối lượng kiến thức đầy đủ, hệ thống, sát với thực tế đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng đề ra.
Khóa học CCNP Chương trình CCNP cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình cũng như xử lý tình huống trong các hệ thống mạng vừa và lớn. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên hoàn toàn có khả năng chuyên môn trong việc triển khai, cài đặt, cấu hình, quản trị và xử lý sự cố các mạng LAN và WAN ở mọi quy mô (từ 100 đến 500 nút mạng hoặc hơn nữa)
Khóa học quản trị mạng (CEH) Khóa học quản trị mạng CEH sẽ giúp bạn bước những bước đầu tiên vào thế giới của những Hacker mũ trắng. Khóa học hướng dẫn sử dụng các công cụ (Tools) mà giới Hacker chuyên dùng, cách tư duy khi tấn công và quan trọng nhất: Các phương án chống lại những tấn công đó.
Chương trình đào tạo MCITP SERVER ADMINISTRATOR 2008 Đào tạo chuyên viên quản trị mạng trên môi trường Microsoft Windows, có kiến thức vững chắc, thành thạo kỹ năng quản trị hệ thống mạng.