Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
PNH tiếp tục được chọn là đơn vị đào tạo khóa JUNIPER JNCIS - ENT cho các cán bộ Mobifone Trung tâm đào tạo quản trị mạng PNH tiếp tục được chọn là đơn vị đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ trung tâm mạng lưới Mobifone miền bắc.
 PNH được chọn là đơn vị đào tạo Juniper Junos cho các cán bộ  Mobifone miền Bắc Tháng 7/2017 vừa qua, Học viện đào tạo quản trị mạng PNH vinh dự đón đoàn cán bộ trung tâm mạng lưới Mobifone miền bắc đến trung tâm tham dự khóa đào tạo Juniper Junos
Ưu đãi khóa học Oracle Database 12C ( OCA) Ưu đãi khóa học OCA 12c
Các khóa học COMBO với ưu đãi bất ngờ từ PNH Ưu đãi khóa học Combo ảo hóa và an toàn thông tin CIS, COMBO CNAM2012
Ưu đãi học phí lì xì năm mới Cung chúc tân xuân, ưu đãi ngập tràn khi đăng ký học từ ngày 02/02/2017 đến ngày 15//02/2017 tại học viện đào tạo quản trị mạng PNH