Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA - [Nhân viên IT] Công ty Cổ phần tập đoàn quốc tế FBA tuyển nhân viên IT
[Công ty cổ phần truyền thông VMG] - Tuyển Nhân Viên Hệ Thống Cơ hội việc làm tại công ty cổ phần truyền thông VMG
[Công Ty Cổ Phần GMO Runsystem] - Kỹ Sư Hệ Thống Mạng Cơ hội việc làm kỹ sư hệ thống mạng cho các bạn sinh viên mới ra trường tại Công ty cổ phần GMO Runsystem
[Hanoi-Tei] Nhân Viên IT - Thiết Bị Công ty cổ phần Hà Nội Tie tuyển nhân viên IT
[Công ty cổ phần viễn thông-tin học bưu điện] - Kỹ Sư Triển Khai Cơ hội việc làm cho các bạn học viên tại công ty cố phần viễn thông-tin học bưu điện
[Tập đoàn HIPT] - Kỹ Sư Tích Hợp Hệ Thống Cơ hội việc làm - Kỹ sư tích hợp hệ thống tại tập đoàn HIPT ( Hipt Group)
[Đại Việt] - Tuyển Nhân Viên Quản Trị Mạng Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Đại Việt tuyển dụng
IDT - [Tuyển Lập Trình Viên Di Động] Cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên có kiến thức lập trình di động iOS, Android