Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
[Hanoi-Tei] Nhân Viên IT - Thiết Bị Công ty cổ phần Hà Nội Tie tuyển nhân viên IT
[Công ty cổ phần viễn thông-tin học bưu điện] - Kỹ Sư Triển Khai Cơ hội việc làm cho các bạn học viên tại công ty cố phần viễn thông-tin học bưu điện
[Tập đoàn HIPT] - Kỹ Sư Tích Hợp Hệ Thống Cơ hội việc làm - Kỹ sư tích hợp hệ thống tại tập đoàn HIPT ( Hipt Group)
[Đại Việt] - Tuyển Nhân Viên Quản Trị Mạng Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Đại Việt tuyển dụng
IDT - [Tuyển Lập Trình Viên Di Động] Cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên có kiến thức lập trình di động iOS, Android
[Nextop Co. Ltd]: Nhân viên trực hệ thống Công ty TNHH Nextop: công ty có 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản tuyển dụng nhân viên trực hệ thống
[Cốc Cốc Tuyển Dụng] - IT Helpdesk Cơ hội việc làm tại Cốc cốc: vị trí IT Helpdesk
Tập Đoàn HIPP: Tuyển Kỹ Sư Hệ Thống Cơ hội việc làm tại tập đoàn Hipp cho các bạn sinh viên