Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
Khóa học Quản trị Server Linux
Nội dung khóa học quản trị Server Linux giúp triển khai, quản lý các Server Linux

I.      Khóa học Linux
PNH là môt trong những trung tâm đi đầu trong lĩnh vực đào tạo quản trị mạng gắn với thực tế. Hầu hết các khóa học về Quản trị mạng tại PNH đều được thiết kế theo hướng thực hành 100%, và khóa học LINUX Server cũng được soạn thảo để đào tạo theo đúng yêu cầu đó, khóa học đạt yêu cầu về ứng dụng phổ biến nhất của Linux tại doanh nghiệp và nền tảng kiến thức của các kỳ thi LPI (Linux Professional Institute)
 
 

II.      Mục tiêu khóa học
·        Triển khai, quản lý các Server Linux
·        Trang bị kiến thức để học viên thi chứng chỉ: LPIC-101, 102, 201, 201
 

III.      Học Linux tại PNH
·        Thời lượng: 03 tháng, 3 buổi/tuần
·        Đối tượng: sinh viên, kỹ sư công nghệ thông tin và Điện tử – viễn thông
·        Giáo trình: Tài liệu học chuẩn bằng sách (Kèm CD)
·        Sỹ số: 10 - 12 học viên/lớp
·       Môi trường học tập hiện đại kết hợp thực hành với 100% giờ học trong phòng Lab với hệ thống thiết bị chuẩn Cisco.
 

IV.      Học viên đạt được gì sau khi kết thúc khóa học
·        Xây dựng các Server Linux đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp như: Mail Server, Web Server, Database,…
·        Vận hành hệ thống Linux trong môi trường doanh nghiệp: cài đặt, cấu hình mạng, máy in, sử dụng thành thạo các công cụ quản trị mạng, cấu hình kernerl, DFS, lập kế hoạch cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, TCP/IP, DHCP, cấu hình thiết bị.
·        Kỹ năng triển khai các hệ thống Firewall bảo mật dựa trên Linux
·        Bảo trì, xử lý lỗi và đảm bảo ổn định, bảo mật cho các hệ thống mã nguồn mở
 

V.      Nội dung khóa học

1.      Cài đặt và các thiết lập ban đầu trên Centos: thiết lập ip, time, repositories, update

2.      Cài đặt, cấu hình dịch vụ time server ntp

3.      Cài đặt, cấu hình dịch vụ cấp phát ip động dhcp server

4.      Cài đặt, cấu hình dịch vụ phân giải tên miền dns server

5.      Cài đặt, cấu hình dịch vụ proxy với squid

6.      Cài đặt, cấu hình dịch vụ webserver: Tomcat, nginx, apache

7.      Cài đặt, cấu hình dịch vụ cơ sở dữ liệu Mysql server, reset pass root mysql server

8.      Cài đặt, cấu hình dịch vụ chia sẻ file qua web

9.      Cấu hình SSL cho web server

10.  Cài đặt, cấu hình dịch vụ chia sẻ file: samba, vsftp, nfs server

11.  Cài đặt, cấu hình dịch vụ openvpn

12.  Cài đặt, cấu hình dịch vụ quản lý version svn,github server

13.  Cài đặt, cấu hình dịch vụ owncloud server

14.  Cài đặt, cấu hình dịch vụ mail server: Zimbra, squirrelmail, ssmtp,postfix

15.  Cài đặt, cấu hình dịch vụ phần mềm quản lý dự án: redmine

16.  Đặt lịch tự động thực hiện các tác vụ trên hệ thống với crontab

17.  Backup & restore toàn bộ hệ thống

18.  Quản lý ổ đĩa hệ thống với kỹ thuật LVM

19.  Cài đặt, cấu hình dịch vụ mysql replication: master –slave, master-master, cluster

20.  Cài đặt, cấu hình dịch vụ sẵn sàng cao với ha proxy cho web server

21.  Cài đặt, cấu hình dịch vụ loadbalancing với pound 

22.  Đồng bộ dữ liệu trên các server với unison

23.  Cài đặt, cấu hình dịch vụ nginx proxy public không giới hạn web server với chỉ 1 ip public

24.  Cài đặt, cấu hình dịch vụ giám sát hệ thống: nagios, centreon

25.  Cấu hình Samba Active Directory Domain Controller

26.  Ảo hóa openvz

27.  Backup and restore 
VI.      Chứng chỉ
 
·          Nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học : "Linux Server" của PNH
·         Tham gia ký thi LPIC 101-102 & LPIC 201-202 để lấy chứng chỉ Quốc tế về Linux tại PNH
· Thi tại hệ thống thi chứng chỉ quốc tế của VUE. Lệ phí của mỗi môn là 175$


Các tin mới hơn
Khóa học SQL2012 ( 25/12/2013 )
Các tin đã đưa
Khóa học CCNP ( 16/08/2011 )