Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
Lịch khai giảng các khóa học tháng 03/2015
Lịch khai giảng các khóa học CCNA, CCNP, CNAM, MCSA, OCA... tháng 3/2015 tại Học viện quản trị mạng PNH

   

         
Đăng ký thực hành nhanh chóng và thuận tiện qua FacebookLịch khai giảng tháng 03/2015


Mã lớp Buổi học Ca học Ngày khai giảng Ngày kết thúc Sỹ số  
CCNA.31032015 3.5.7 17h30-19h30 31/03/2015 30/07/2015 15-18 Còn chỗ
Linux.31032015 3.5.7 17h30-19h30 31/03/2015 31/06/2015 12 Còn chỗ
CNAM.21032015 3.5.7 17h30-19h30 21/03/2015 21/09/2015 15-18 Còn 1 chỗ
MCSA.28032015 T7.CN T7.CN 28/03/2015 28/07/2015 15-18 Còn chỗ
Oracle Solaris 10 Dự kiến
4/2015 6/2015 15-18 Còn chỗ
Ảo hóa Vmware Dự kiến
4/2015 6/2015 15-18 Còn chỗ
Oracle OCA 2.4.6 19h30-21h30 27/03/2015 27/05/2015 12 Còn 2 chỗ
 * Lịch khai giảng có thể thay đổi tùy tình hình khách quan. Mong các bạn thông cảm và hợp tác với trung tâm.
 
BẢNG HỌC PHÍ THÁNG 03/2015

1. Dành cho học viên đăng ký đơn lẻ

 

Mã lớp Thời gian học Học phí gốc Học phí ưu đãi
CNAM2012 6 tháng 10.710.000 6.930.000
CCNA 4 tháng 4.410.000 3.500.000
Linux 3 tháng 6.300.000 4.380.000
MCSA 2012 4 tháng 6.300.000 4.500.000
CCNP 9 tháng 15.620.000 10.600.000
Oracle Solaris 2 tháng 7.140.000 6.500.000
Ảo hóa Vmware 2 tháng 4.500.000 3.500.000
Oracle OCA 2 tháng 7.140.000 6.500.000
           * Ưu đãi học phí của các khóa học trên áp dụng cho các bạn sinh viên

2. Ưu đãi đặc biệt
STT Điều kiện CNAM 2012 Ca tối CNAM 2012 Ca ngày CCNA Linux MCSA2012
1 Học viên cũ 6.000.000 6.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000
2 Nhóm 3 người* 6.200.000 6.000.000 3.200.000 4.000.000 4.200.000

            * Nhóm 3 người CCNA chỉ áp dụng khi các bạn có thẻ sinh viên còn thời hạn sử dụng.


3.Học phí theo quy định:
TT Tên khóa học Thời gian học Học phí USD Học phí VNĐ
1 MCSA2012 4 tháng 300 6.300.000
2 CNAM 2012 6 tháng 510 10.710.000
3 MCITP-EA 6 tháng 600 12.600.000
4 CCNP 9 tháng 735 15.620.000
5 Ảo hóa Vmware 2 tháng 215 4.500.000
6 LINUX 3 tháng 300 6.300.000
7 Quản trị hệ thống Unix Oracle Solaris 11 cơ bản  2 tháng 300 6.300.000
8 Quản trị hệ thống Unix Oracle Solaris 11 nâng cao 2 tháng 300 6.300.000
9 Quản trị Database Oracle (OCA DBA) 40 giờ 340 7.140.000
10 Quản trị Database Oracle (OCP DBA) 40 giờ 360 7.560.000
11 Khóa học IBM AIX 6 Basics 32 giờ 300 6.300.000
12 Khóa học IBM Unix : Power System for AIX I 24 giờ 300 6.300.000
13 Khóa học IBM Unix : Power System for AIX II 40 giờ 400 8.400.000
14 Khóa học IBM Unix : Power System for AIX III 40 giờ 400 8.400.000 

 

 
Các tin mới hơn
Các tin đã đưa