Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Check in khi đăng ký học tại PNH, giảm thêm 5% học phí

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
Hệ thống chứng chỉ của Vmware mọi cấp độ bạn nên biết
Vmware cung cấp các chứng chỉ trong quản lý đám mây và tự động hóa, trung tâm dữ liệu và ảo hóa mạng, desktop và di động. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lấy chứng chỉ Vmware và định hướng cho sự nghiệp của mình.

 Chứng chỉ Vmware: Tổng quan chung

Vmware cung cấp các chứng chỉ trong quản lý đám mây và tự động hóa, trung tâm dữ liệu và ảo hóa mạng, desktop và di động. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lấy chứng chỉ Vmware và định hướng cho sự nghiệp của mình.

Vmware tạo nên phần mềm ảo hóa máy chủ và desktop nhằm hợp lý hóa các hoạt động CNTT trên toàn bộ cơ sở hạ tầng IT thông thường, trong các trung tâm dữ liệu, trên toàn bộ đám mây và trên các thiết bị di động. Nền tảng trung tâm dữ liệu của Vmware là vSphere, cũng là một phần của Vmware vCloud Suite. Các sản phẩm chính khác của Vmware bao gồm Horizon, vSAN và vRealize Suite. Các dịch vụ chuyên nghiệp của Vmware chiếm hơn một nửa doanh thu của công ty bao gồm hỗ trợ kĩ thuật, tư vấn, đào tạo và các chương trình cấp chứng chỉ chứng nhận trên toàn cầu.

Vmware được thành lập từ năm 1998, trở thành công ty con của tập đoàn EMC vào năm 2004 và hiện nay nó thuộc về Dell Technologys. Công ty có trụ sở tại Palo Alto, California.

Tổng quan về chương trình đào tạo của Vmware

Là một nhà lãnh đạo trong việc ảo hóa, các chứng chỉ Vmware là rất cần thiết cho các chuyên gia IT, đặc biệt là những người làm việc trong các trung tâm dữ liệu hoặc hỗ trợ các môi trường ảo hóa.

Các chứng chỉ Vmware dựa trên phiên bản của công nghệ liên quan, có nghĩa rằng sự thay đổi của Vmware là để đáp ứng sự thay đổi của công nghệ. Hãng đã không phát hành các chứng chỉ phiên bản 5/5,5 và cũng từ từ ngưng chứng nhận version 6 khi phát hành phiên bản 7. Trong bài viết này sẽ chỉ tập trung vào các yêu cầu cho phiên bản 6 vì phiên bản 7 chưa sẵn có.

Các chứng chỉ Vmware 6 có 4 danh mục:
 • Quản lý đám mây và tự động hóa
 • Ảo hóa cơ sở dữ liệu
 • Desktop và di động
 • Ảo hóa mạng
Mỗi danh mục cung cấp nhiều mức chứng chỉ, như là:
 • Vmware Certified Associate (VCA)
 • Vmware Certified Professinal  (VCP)
 • Vmware Certified Advanced Professinal (VCAP)
 • Vmware Certified Implementation Expert (VCIX)
 • Vmware Certified Design Expert (VCDX)

Để đạt được các chứng chỉ trên thì thường phải vượt qua một kì thi. Các ứng viên muốn lấy các chứng chỉ cấp cao hơn thì cần tham gia một khóa học và cần có một chứng chỉ tiên quyết , sau đó vượt qua kì thi (một vài chứng chỉ yêu cầu thí sinh trải qua 2 kì thi).

Vmware yêu cầu các chuyên gia cấp cao hay các tổ chức phải xác nhận lại năng lực của họ bằng cách duy trì mỗi 2 năm 1 lần thi quốc tế để được tái cấp chúng chỉ.

Chứng chỉ Vmware Cloud Management và Automation

Chứng chỉ Vmware Cloud Management and Automation  (CMA) chứng nhận kĩ năng của ứng viên trong khi làm việc với vCloud Suite, bao gồm vRealize, cũng như kiến thức điện toán đám mây chung và tiên tiến.


Có 2 chứng chỉ VCA6 sẵn có để cung cấp cho các danh mục quản lý đám mây và Tự động hóa là:

 • VCA6-CMA hướng đến các chuyên gia CNTT quen thuộc với các sản phẩm và công nghệ vCloud Suite, cũng như các yêu cầu kĩ thuật cho ảo hóa cơ sở hạ tầng đám mây
 • VCA6 – Hybrid Cloud nhắm mục tiêu đến các chuyên gia CNTT làm việc với vCloud Air, các nền tảng Hybrid Cloud và các công nghệ liên quan
Tiếp theo là chứng chỉ VCP6-Cloud và Tự động hóa ( VCP6-CMA ). Chứng nhận này là lý tưởng cho các ứng cử viên đã làm việc triển khai với vRealize Automation  ít nhất sáu tháng. Nếu bạn là người mới sử dụng vRealize, bạn phải tham dự một khoá học bắt buộc và vượt qua kỳ thi Foundations vSphere 6 (2V0-620) và VMware Certified Professional 6-Cloud Management and Automation Exam (2V0-631). Nếu bạn đã có chứng chỉ VCP cho bất kỳ đường lối giải pháp chưa hết hạn, bạn chỉ đơn giản là vượt qua bài thi VCP6-CMA. Chứng chỉ VCP6-CMA được cấp tự động cho những ứng cử viên đã có chứng chỉ VCP6-Cloud.

Lưu ý : Chứng chỉ Phiên bản 7, VCP7-CMA, cũng có sẵn. Các yêu cầu và chi tiết giống nhau ngoại trừ hai sự khác biệt này: Bài thi về Quản lý đám mây và Tự động hóa là 2V0-731 và những ứng cử viên đã có VCP6-CMA phải tham gia kỳ thi đó (không tự động nâng cấp).

Có hai chứng nhận VCAP có sẵn trong danh mục Cloud Management and Automation:

 • VMware Certified Professional Professional 6 - Thiết kế tự động hóa và Quản lý đám mây ( VCAP6-CMA Design ) - ứng viên phải vượt qua VMware Certified Advanced Professional 6 - Cloud Management và Automation Design Exam (3V0-632).
 • Quản lý đám mây và Triển khai Tự động hóa VMware ( VCAP6-CMA Deploy ) - ứng viên phải vượt qua bài kiểm tra VMware Certified Advanced Professional 6 – Cloud Management and Automation Deployment Exam (3V0-633)

VMware khuyến cáo hai năm để thi tái cấpcho từng chứng chỉ và cả hai chứng chỉ đều yêu cầu VCP6-CMA là điều kiện tiên quyết. Các ứng viên có các chứng chỉ khác của VCP hoặc đang tìm cách nâng cấp chứng chỉ nên kiểm tra trước các chứng chỉ cho các yêu cầu hiện tại.

Bước tiếp theo trong thang cấp chứng chỉ Quản lý đám mây và Tự động hóa là Chuyên gia Thực hiện Triển khai Quản lý đám mây và Tự động hoá ( VCIX6-CMA ) của VMware . Chứng chỉ này nhằm vào các chuyên gia IT có khả năng vừa thiết kế vừa triển khai các giải pháp cấp doanh nghiệp sử dụng vRealize Automation. Để có được chứng chỉ này, ứng viên phải có cả chứng chỉ VCAP6-Design and VCAP6-Deployment.

Chứng chỉ Ảo hóa Trung tâm Dữ liệu VMware (DCV)

Chứng chỉ ảo hóa trung tâm dữ liệu của VMware xoay quanh các kỹ năng trên vSphere 6. Chứng chỉ ảo hóa trung tâm dữ liệu ( VCA6-DCV ) được chứng nhận liên kết chứng chỉ VMware Certified Associate 6 ( VCA6-DCV ) là chứng nhận đầu vào hướng tới những người quen thuộc với vSphere, các giải pháp và công nghệ khác của VMware. Để đạt được chứng chỉ này, ứng viên cần vượt qua kỳ thi Căn bản về Ảo hóa Trung tâm Dữ liệu Ảo 6 - Data Center Virtualization Fundamentals exam (1V0-621).

VMware Certified Professional 6 - Trung tâm Dữ liệu Ảo hóa ( VCP6-DCV ) là một chứng nhận rất phổ biến nhằm hướng tới những ứng cử viên có ít nhất sáu tháng kinh nghiệm với các công nghệ cơ sở hạ tầng VMware. VCP6-DCV giúp bạn thành thạo trong việc cài đặt, triển khai và quản lý môi trường VMware vSphere. Các ứng viên mới thi VMware cần phải vượt qua hai kỳ thi, bài thi vSphere 6 Foundations Exam (2V0-620) and the VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization Exam (2V0-621).

Có hai chứng chỉ Advanced Professional trong danh mục Ảo hóa Trung tâm Dữ liệu:

 • Triển khai Ảo hóa Trung tâm Dữ liệu ( VCAP6-DCV Deploy ) - dành cho cá nhân có ít nhất hai năm kinh nghiệm quản trị môi trường ảo VMware và có chứng chỉ VCP6-DCV.
 • Thiết kế Ảo hóa Trung tâm Dữ liệu ( VCAP6-DCV Design ) - hướng đến những ứng cử viên làm việc với các công nghệ vSphere 6 trong một môi trường ảo và có chứng chỉ VCP6.

Bước tiếp theo trong  thang Ảo hóa Trung tâm Dữ liệu là VMware Certified Implementation Expert 6 - Trung tâm Dữ liệu Ảo hoá ( VCIX6-DCV ). Chứng chỉ này hướng tới các chuyên gia CNTT có thể thiết kế và triển khai các giải pháp cơ sở hạ tầng ảo cấp doanh nghiệp dựa trên VMware V6. Các ứng viên phải có được cả thiết kế VCAP6-DCV và VCAP6-DCV Triển khai các chứng chỉ để có được VCIX6-DCV.

Chứng nhận cao nhất trong track  này là VMware Certified Design Expert 6- Ảo hóa Trung tâm Dữ liệu ( VCDX6-DCV ). Hướng tới các kiến ​​trúc sư, ứng viên phải hiện có VCIX6-DCV, tạo ra một thiết kế và dự án dựa trên vSphere VMware, trình bày và bảo vệ nó trước một bảng điều khiển của  VCDX-holders.

Chứng chỉ VMware Desktop và Mobility (DTM)

Các chứng chỉ VMware Desktop và Mobility được thiết kế cho các chuyên gia IT triển khai và quản lý VMware Horizon với các môi trường View. Có năm loại chứng chỉ có trong danh mục này.

VMware Certified Associate 6 - Desktop and MobilityVCA6-DTM ) là chứng chỉ cấp độ nhập học dành cho các chuyên gia IT làm việc với các thiết bị di động và Desktop trong các môi trường ảo. Không cần có điều kiện tiên quyết với chứng chỉ này.
VMware Certified Professional 6 - Desktop và Mobility ( VCP6-DTM ) dành cho những ứng viên có ít nhất sáu tháng kinh nghiệm làm việc với môi trường sử dụng vSphere 6 và Horizon 6 với View. Các ứng viên phải tham dự một khóa học đào tạo cộng với vượt qua hai kỳ thi để đạt được chứng chỉ này.

Lưu ý : Chứng chỉ Phiên bản 7, VCP7-DTM, cũng có sẵn. Chứng chỉ này tập trung vào vSphere 6 và Horizon 7 với View.

Hai chứng chỉ Advanced được cung cấp trong mục Desktop và Mobility:

 • VMware Certified Professional Professional 6 - Desktop and Mobility DesignVCA6-DTM Design ) - nhắm mục tiêu đến các chuyên gia IT thiết kế và tích hợp môi trường Horizon 6.
 • VMware Certified Advanced Professional 6 - Triển khai Desktop và Mobility ( VCAP6-DTM Deploy ) - hướng tới những cá nhân triển khai và tối ưu hóa môi trường Horizon 6.

Hai năm kinh nghiệm chuyên môn là cần thiết cho mỗi chứng chỉ và cả hai đều lấy VCP6-DTM làm điều kiện tiên quyết.

Cấp bậc cuối cùng của thang cấp chứng nhận Desktop và Mobility là VMware Certified Implementation Expert 6 - Desktop and MobilityVCIX6-DTM ). Các ứng viên đạt được chứng chỉ này có năng lực để thiết kế và triển khai các giải pháp làm việc với Horizon 6 với View. Các ứng viên phải lấy được cả hai chứng chỉ  VCAP6-DTM Design và VCAP6-DTM Deploy.

Các chứng chỉ Ảo hóa Mạng VMware (NV)

Danh mục chứng nhận VMware Network Virtualization gồm bốn chứng chỉ nhắm mục tiêu đến các chuyên gia IT thiết kế, quản lý và triển khai môi trường VMware NSX.

Chứng chỉ VMware Certified Network Associate 6 ( VCA6-NV ) hướng tới những ứng viên quen thuộc với chi phí và các lợi ích hoạt động của ảo hóa mạng VMware NSX cũng như cách sử dụng nó để giải quyết những thách thức  trong kinh doanh.  Các ứng viên phải vượt qua một kỳ thi duy nhất, VMware Certified Associate 6 - Network Virtualization Exam (1V0-642) để có được chứng chỉ.

Tiếp theo là chứng chỉ VMware Certified Professional 6 - Mạng Ảo hóa ( VCP6-NV ). Chứng chỉ này dành cho các chuyên gia có ít nhất sáu tháng kinh nghiệm cài đặt, cấu hình và quản lý triển khai NSX. Các ứng viên phải tham dự một khóa học đào tạo yêu cầu cộng với vượt qua hai kỳ thi để đạt được chứng chỉ. Việc phải tham gia một khóa học là không bắt buộc với những ứng viên có chứng chỉ Cisco Routing and Switching (CCIE, CCNP, hoặc CCNA) hợp lệ hoặc Trung tâm Dữ liệu (CCIE, CCNP, hoặc CCNA).

Hiện tại, chỉ có một chứng chỉ tiên tiến có trong danh mục Ảo hóa Mạng: VMware Certified Advanced Professional 6 - Triển khai Ảo hóa Mạng ( VCAP6-NV Deploy ). Để có được chứng chỉ này, ứng viên phải có chứng chỉ VCP6-NV và vượt qua kỳ thi Triển khai Ảo hóa Mạng 6 VMware Certified Advanced Professional 6 – Network Virtualization Deployment Hai năm kinh nghiệm trong việc triển khai các môi trường VMware NSX cũng được khuyến cáo cùng với kinh nghiệm CNTT nói chung. Các ứng viên có chứng nhận Cisco's CCIE Data Center hoặc CCIE Routing and Switching chỉ cần vượt quan một kì thi để lấy được chứng chỉ. Chứng chỉ tiên tiến thứ hai - VMware Certified Advanced Professional 6 - Thiết kế Mạng ảo (VCAP6-NV Design) - được lên kế hoạch nhưng chưa sẵn sàng

Chứng chỉ cuối cùng trong thang cấp chứng chỉ Ảo hóa Mạng  là VMware Certified Implementation Expert 6 – Network Virtualization (VCIX6-NV). Thông thường, các ứng cử viên được yêu cầu phải có được cả hai chứng chỉ VCAP6 Design and Deploy để có được tên VCIX6. Tuy nhiên, VMware đang  từ bỏ yêu cầu thiết kế VCAP6-NV cho đến khi chứng chỉ này trở nên sẵn sàng.

Các Công việc liên quan và đường hướng sự nghiệp

Với hơn 500.000 khách hàng trên toàn cầu trong tất cả các ngành công nghiệp lớn, VMware đã thống trị thị phần máy chủ ảo hóa trong nhiều năm. Điều đó có nghĩa là các tổ chức liên tục tìm kiếm nhân viên có trình độ để cài đặt, quản trị và hỗ trợ các giải pháp VMware. Các công ty tư vấn và người bán lẻ cũng cần các nhân lực lành nghề, cũng như những người có thể đề xuất giải pháp cho khách hàng và làm việc với các nhà quản lý tài khoản, kỹ sư và nhà quản lý dự án để đưa ra các giải pháp đúng thời hạn.
Phần lớn các vai trò công việc liên quan đến chứng chỉ VMware là các quản trị viên hệ thống và các kỹ sư hệ thống.

Vai trò của quản trị viên hệ thống có xu hướng tập trung vào việc cung cấp máy chủ, vận hành và bảo trì phần cứng, phần mềm và cơ sở hạ tầng có liên quan. Họ thường tham gia vào việc giám sát hệ thống, kiểm tra nhật ký hệ thống và ứng dụng, điều chỉnh và tối ưu hóa, vá và nâng cấp, sao lưu và phục hồi máy chủ và khắc phục sự cố.

Vai trò của kỹ sư hệ thống là áp dụng các nguyên tắc kinh doanh hoặc kỹ thuật cấp cao hơn vào các vấn đề để xác định giải pháp tốt nhất. Vai trò này thường thực hiện các phân tích, đánh giá, thiết kế và tích hợp hệ thống, và tư vấn với các thành viên trong nhóm và các khách hàng từ việc lập kế hoạch và giai đoạn thiết kế thông qua kiểm thử

 

Các tin mới hơn
Các tin đã đưa