Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Check in khi đăng ký học tại PNH, giảm thêm 5% học phí

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Chương trình ưu đãi ''Thay lời tri ân 20/11''

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
Chương trình đào tạo MCITP SERVER ADMINISTRATOR 2008
Đào tạo chuyên viên quản trị mạng trên môi trường Microsoft Windows, có kiến thức vững chắc, thành thạo kỹ năng quản trị hệ thống mạng.

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Đào tạo chuyên viên quản trị mạng trên môi trường Microsoft Windows, có kiến thức vững chắc, thành thạo kỹ năng quản trị hệ thống mạng như::
Thiết kế, cài đặt và vận hành hệ thống mạng LAN, WAN theo công nghệ mới của Microsoft dựa trên các hệ điều hành Windows Vista, Windows Server 2008.
Thiết lập các chính sách quản lý tài nguyên, người dùng mạng trong mô hình Workgroup và Domain.
Thiết lập và triển khai các dịch vụ mạng cơ sở (DHCP, DNS , FTP, Web), các kỹ thuật mạng cao cấp (Network load balancing, NPS, NAP, VPN, CA, IPv6,…).
Trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết để dự thi lấy chứng chỉ MCTS và MCITP SA của Microsoft.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Thời gian học: 100h (50 buổi – 4 tháng) học vào các ngày thứ 246 hoặc 357 hoặc T7 và Chủ nhật

Số học viên: 12-15 học viên, 1người/máy, 100% giờ học trên LAB

Học phí: 390$ (đã bao gồm lệ phí thi)

NỘI DUNG HỌC

70-642
Windows Server 2008 Network Infrastucture, Configuring


Cài đặt và cấu hình Windows Server 2008
Cấu hình và khắc phục lỗi cho dịch vụ DNS
Cấu hình và quản lý dịch vụ WINS
Cấu hình và khắc phục lỗi cho dịch vụ DHCP
Cấu hình và khắc phục lỗi cho mạng IPv6
Cấu hình và khắc phục lỗi cho dịch vụ RRAS
Cài đặt, cấu hình và khắc phục lỗi cho dịch vụ NPS
Cấu hình bảo mật mạng NAP
Cấu hình IPSec
Quản lý và khắc phục lỗi cho IPSec
Cấu hình và quản lý dịch vụ DFS
Cấu hình và quản lý các kỹ thuật lưu trữ
Cấu hình nâng cao tính sẵn sàng cho tài nguyên mạng
Cấu hình chính sách bảo mật mạng cho máy chủ

70-640
Windows Server 2008 Active Directory, Configuring


Triển khai Active Directory Domain Services
Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS trên Active Directory Domain Services
Cấu hình các đối tượng trên Active Directory và sự ủy quyền trên Active Directory
Cấu hình Active Directory Domain Services Sites và đồng bộ dữ liệu giữa các site
Tạo các cấu hình Group Policy
Tiến hành bảo mật hệ thống sử dụng Group Policy
Thực hiện kế hoạch giám sát Active Directory Domain Services
Thực hiện kế hoạch duy trì Active Directory Domain Services
Khắc phục sự cố trên AD DS, DNS và Replication
Khắc phục sự cố trên Group Policy
Xây dựng hạ tầng mạng dựa trên Active Directory Domain Service
Giới thiệu tổng quan về các dịch AD CS, AD LDS, AD RMS, AD FS
Cấu hình dịch vụ Active Directory Certificated Services
Triển khai và quản lý Certificates
Cấu hình dịch vụ Active Directory Lightweight Directory Services
Cấu hình dịch vụ Active Directory Federation Services
Cấu hình dịch vụ Active Direcotry Right Management Services
Duy trì và quản lý các dịch vụ AD CS, AD LDS, AD RMS, AD FS.
Khắc phục sự cố của các dịch vụ AD

70-646
Windows Server 2008 Administrator


Lập kế hoạch phân phối Windows Server 2008.
Quản lý các Server đang hoạt động trên hệ thống.
Hoạch định các vai trò của Windows Serve 2008.
Thiết lập kế hoạch thay đổi cấu hình cho Windows Server 2008.
Quản lý bảo mật trên Windows Server 2008.
Lập kế hoạch cho vai trò của Application Server.
Lâp kế hoạch cho Windows Server 2008 – High Availability.
Duy trì sự hoạt động của các Server sử dụng hệ điều hành Windows Server 2008.
Duy trì DFS (Distributed File System) trên Windows Server 2008.
Lập kế hoạch sao lưu dự phòng hệ thống.
Quản lý việc khôi phục Windows Server 2008.
Giám sát Windows Server 2008.
Khắc phục sự cố phần cứng trên Windows Server 2008.
Khắc phục sự cố phần mềm trên Windows Server 2008.
Khắc phục sự cố mạng trên Windows Server 2008.

 
Các tin mới hơn
Khóa học CISSP ( 24/08/2017 )