Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle Solaris 10 cơ bản

Quản trị hệ thống Oracle Solaris 10 nâng cao
Ưu đãi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Chương trình ưu đãi mang đến cho các bạn học viên có nhu cầu học các khóa học với mức giá ưu đãi thấp nhất.


                 Số người

Khóa học

1 người

Nhóm 2

Nhóm 3

CCNA

3.500.000

3.400.000

3.200.000

MCSA

3.500.000

3.400.000

3.200.000

CNAM2016 ( CCNA & MCSA
+ bổ trợ)

6.500.000

6.200.000

6.000.000

LINUX

3.900.000

3.700.000

3.500.000

OCA 12C

6.500.000

6.500.000

6.500.000


Thời gian đăng ký và nộp học phí trước ngày 20/11.

Liên hệ tư vấn viên để có thông tin chi tiết các khóa học và mức giá ưu đãi thấp nhất 2.999.000đ.

Các tin đã đưa