Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Check in khi đăng ký học tại PNH, giảm thêm 5% học phí

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Chương trình ưu đãi ''Thay lời tri ân 20/11''

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
TRẢ LỜI CÂU HỎI MINIGAME
Câu hỏi chương trình tuần 03 từ 20/8/2018 đến 27/8/2018

Đáp án chi tiết minigame số 03


VLAN Routing là cấu hình định tuyến để các VLAN có thể kết nối với nhau. Switch layer 2 không có khả năng định tuyến giữa các VLAN, nên trong mô hình này sử dụng Router để thực hiện VLAN Routing.

 
Switch layer 2 có thể được đặt địa chỉ IP tại Interface VLAN1 (172.19.1.250) để làm địa chỉ IP quản lý Switch như trong lệnh show ip interface brief trong câu hỏi. Địa chỉ này nằm trong VLAN 1 nên muốn kết nối đến các VLAN khác phải được định tuyến qua Router.
 
Từ máy B có thể ping thành công đến 2 host còn lại (máy A trong VLAN 1, máy C trong VLAN 33) như vậy việc định tuyến giữa các VLAN hoạt động tốt. Máy B không thể telnet đến IP VLAN1 của Switch như vậy vấn đề là do switch chưa được đặt Default gateway trỏ vào Router để kết nối đến các VLAN khác. 

Đáp án: C
Các tin đã đưa